Regulamin akcji bon 40%

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z BONEM RABATOWYM -40 %

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży promocyjnej o nazwie „BON RABATOWY -40%” zwanej dalej „Promocją”,  jest SKINPOL Sp. Z o. o.  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Anny Walentynowicz 26 20-328 Lublin, NIP: 712-13-60-020. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest sprzedaż produktów z oferty firmy InneMeble oferowanych w prowadzonych przez Organizatora punktach sprzedaży detalicznej  „InneMeble” w Warszawie, Lublinie i Katowicach  (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania wydawania Bonów Rabatowych -40% obejmuje okres od 26.09.2023r do 31.10.2023r
 4. Promocją -40 % objęte są wszystkie produkty marki InneMeble, z wyłączeniem mebli tapicerowanych Mti-Furninova i produktów marki Nelissen.
 5. Oferta  dotyczy dekoracji, oświetlenia i mebli z ekspozycji, jak i mebli z oferty InneMeble wykonywanych na zamówienie
 6. Promocje i wyprzedaże nie podlegają Bonowi Rabatowemu -40%.

   §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów składających zamówienie na sofę, narożnik i inne z oferty  Mti Furninova na kwotę powyżej 7000 zł/brutto
 2. Z udziału w promocji wyłączeni są klienci dopłacający do zamówień złożonych przed 26.09.2023 r
 3. Podanie danych związanych z udziałem w promocji jest konieczne w celu realizacji zamówienia.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zamówić w Punkcie Sprzedaży dowolny mebel tapicerowany marki Mti Furninova,
  2. wpłacić wymaganą zaliczkę na potrzeby realizacji zamówienia , nie później niż ostatniego dnia promocji tj 31.10.2023 r
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie o wzięciu udziału w promocji.
 6. Uczestnik zamawiający sofę, narożnik i inne z oferty Mti-Furninova na kwotę powyżej 7000 zł/brutto, otrzymuje Bon Rabatowy -40% na dowolny jeden produkt z oferty InneMeble w terminie 40 dni od otrzymania Bonu Rabatowego -40%, nie później niż 10.12.2023r
 7. Bon Rabatowy -40%, nie może zostać wykorzystany na meble tapicerowane marki Mti-Furninova oraz produkty marki Nelissen.

                                                                                                                                                                                                            §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w  reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

                                                                                                                                                                                                                                §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Używamy plików cookies dla wygody Użytkowników strony.